เกี่ยวกับเรา

แท็กซี่เชียงรายจัดตั้งขึ้นโดยชมรมแท็กซี่เชียงรายในวันที่ 9 เมษายน 2557 โดยคุณบุญธรรม เร็วการ ผู้ริเริ่มชมรมและเป็นผู้ก่อตั้งแท็กซี่เชียงราย เพื่อให้บริการรถแท็กซี่ภายในเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงที่รวดเร็ว ปลอดภัย และคิดค่าบริการอย่างมีมาตรฐาน ต่อมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารที่มีมากขึ้นจึงเพิ่มบริการรถเก๋งและรถตู้เช่าพร้อมคนขับขึ้นมา และมีนกเหยี่ยวเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของชมรมแท็กซี่ส่วนบุคคลเชียงราย ซึ่งนกเหยี่ยวเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางที่แข็งแรง รวดเร็ว และปลอดภัย
back