บริการรถแท็กซี่

อัตราค่าบริการแยกอัตราการคิดเป็น 2 แบบ ได้แก่ อัตราบริการแท็กซี่คิดตามมิเตอร์ และอัตราบริการแท็กซี่แบบเหมารายวัน
 1. ค่าบริการเรียกแท็กซี่
  20 บ. / ครั้ง

  เมื่อโทรศัพท์เรียกใช้บริการแท็กซี่ให้ไปรับยังสถานที่ที่คุณลูกค้าต้องการ จะมีค่าบริการในเรียกแท็กซี่

 2. ในเขตพื้นที่ให้บริการ ได้แก่ ต.เวียง ต.รอบเวียง ต.ริมกก และ ต.สันทราย
  2 กิโลเมตรแรก 40 บ. กิโลเมตรถัดไป 6 บ. / กิโลเมตร

  ตัวอย่าง ผู้โดยสารขึ้นแท็กซี่จาก บขส. ไปยัง วัดพระแก้ว เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร จะต้องจ่ายค่าบริการโดยประมาณ 46 บาท

 3. นอกพื้นที่ให้บริการ
  10 บ. / กิโลเมตร

  ตัวอย่าง ผู้โดยสารขึ้นรถจาก บขส. ไปยัง อ.แม่สาย หรือจาก อ.แม่สาย ไปยัง บขส เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร คูณด้วย 10 จะประมาณ 600 บาท หรือไปต่างจังหวัด ตัวอย่าง นั่งรถแท็กซี่จากเชียงรายไปเชียงใหม่ ระยะทาง 200 กิโลเมตร คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยประมาณ

  ต่างอำเภอ

  สถานที่ ระยะทาง (กม.) ราคา (บาท)
  บ้านดู่ 8 80
  วัดร่องขุ่น 12 120
  สนามบินเชียงราย 10 100
  แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก 63 630
  สามเหลี่ยมทองคำ 69 700
  เวียงปาเป้า 100 1000

  ต่างจังหวัด

  สถานที่ ระยะทาง (กม.) ราคา (บาท)
  เชียงราย - เชียงใหม่ 200 2,000
  เชียงราย - พะเยา 100 1,000
  เชียงราย - เชียงคำ 100 1,000

 4. ขึ้นดอย

  สถานที่ ระยะทาง (กม.) ราคา (บาท)
  ดอยตุง 60 900
  ดอยแม่สลอง 64 1,000
  ภูชี้ฟ้า 113 1,800
  ผาตั้ง 160 2,400

1,500 บ. / วัน
ไม่รวมค่าแก๊ส LPG ลูกค้าเป็นผู้จ่ายเอง
* เวลาทำงาน 8:00 - 17:00 น. เกินเวลาคิด 200 บ. / ชม. ขึ้นดอย คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
2,000 บ. / วัน
รวมค่าแก๊ส LPG แล้ว ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
*เวลาทำงาน 8:00 - 17:00 น. เกินเวลาคิด 200 บ. / ชม. ขึ้นดอย คิดค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
 • checkบริการรวดเร็วและปลอดภัย
 • checkบริการรอรับที่สนามบิน
 • checkบริการวางแผนการเดินทาง
 • checkแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร
back