ถนนคนเดิน

ถนนคนเดินเชียงราย หรือ “กาดเจียงฮายรำลึก” มีขึ้นตั้งแต่ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และมีทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 24.00 น. ตั้งแต่บริเวณถนนธนาลัยตั้งแต่สี่แยกสำนักงานยาสูบเชียงราย ไปจนถึงสี่แยกธนาคารออมสินสาขาเชียงราย เป็นระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองเชียงราย จึงมีถนนคนเดินเชียงรายอย่างต่อเนื่องทุกวันเสาร์ โดยการร่วมมือจาก พ่อค้า แม่ค้า กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยังมีกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีก เช่น การแสดงดนตรีพื้นเมือง และรำวง เป็นต้น

วัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ “พบโชคธรรมเจดีย์” ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์เล็กๆ 12 ราศี วัดห้วยปลากั้งเป็นวัดซึ่งชาวบ้านนับถือและเชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์ ภายในเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ เนื่องด้วยวัดห้วยปลากั้งแห่งนี้เป็นวัดร้างมาตั้งแต่โบราณกาล จึงไม่ทราบประวัติการสร้างแน่ชัด แต่มาพระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส ได้บูรณะและก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นจำนวนมากจึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายอีกครั้ง

หอนาฬิกา

หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงราย จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีฯ 12 สิงหา ดำเนินการสร้างในปี 2548 ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ โดยมีความตั้งใจให้เป็นหอนาฬิกาที่สวยที่สุดในประเทศ และสามารถแสดงแสงสีเสียงตระการตา สนับสนุนงบประมาณโดยเทศบาลนครเชียงราย โดยหอนาฬิกาจะแสดงแสงสีประกอบเพลงวันละ 3 ครั้ง คือ เวลา 19:00 น. 20:00 น. และ 21:00 น. ทุกวัน ใช้เวลาแสดงประมาณ 10 นาที 2 เพลง