ปัจจุบันจังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่มีผู้คนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากจังหวัดเชียงราย มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจหลายแห่ง  ยกตัวอย่างเช่น  ภูชี้ฟ้า , ดอยตุง ,วัดร่องขุ่น , วัดพระแก้ว , วัดร่องเสือเต้น , วัดห้วยปลากั้ง , หอนาฬิกา , ไร่บุญรอด(สิงค์ปาร์ค) , ไร่ชาฉุยฟง , บ้านดำ ฯลฯ

จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 785 ก.ม. มีเนื้อที่ประมาณ 11,678.369 ตร.ก.ม. หรือประมาณ 7,298,981 ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดลำปาง และจังหวัดพะเยา

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดพะเยา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า และจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงราย มีทั้งหมด 18 อำเภอ
1. อ.เมืองเชียงราย
2. อ.แม่สาย ระยะทางจาก อ.เมือง 63 กม.
3. อ.เชียงของ ระยะทางจาก อ.เมือง 145 กม.
4. อ.แม่สรวย ระยะทางจาก อ.เมือง 62 กม.
5. อ.เวียงป่าเป้า ระยะทางจาก อ.เมือง 91 กม.
6. อ.พญาเม็งราย ระยะทางจาก อ.เมือง 48 กม.
7. อ.เทิง ระยะทางจาก อ.เมือง 64 กม.
8. อ.เวียงแก่น ระยะทางจาก อ.เมือง 150 กม.
9. อ.ป่าแดด ระยะทางจาก อ.เมือง 52 กม.
10.อ.ขุนตาล ระยะทางจาก อ.เมือง 63 กม.
11.อ.พาน ระยะทางจาก อ.เมือง 47 กม.
12.อ.แม่ฟ้าหลวง ระยะทางจาก อ.เมือง 65 กม.
13.อ.เวียงชัย ระยะทางจาก อ.เมือง 12 กม.
14.อ.แม่ลาว ระยะทางจาก อ.เมือง 19 กม.
15.อ.แม่จัน ระยะทางจาก อ.เมือง 28 กม.
16.อ.เวียงเชียงรุ้ง ระยะทางจาก อ.เมือง 45 กม.
17.อ.เชียงแสน ระยะทางจาก อ.เมือง 60 กม.
18.อ.ดอยหลวง ระยะทางจาก อ.เมือง 40 กม.

การเดินทางมาจังหวัดเชียงราย  เดินทางโดย ทางรถยนต์ส่วนตัว รถประจำทาง เครื่องบินสนามบินแม่ฟ้าหลวง และพอมาถึงจังหวัดเชียงราย  เรามีบริการรถแท็กซี่เชียงราย(053-750773) รถเช่าพร้อมคนขับ(รถยนต์,รถตู้) ไว้คอยให้บริการ  ทำให้การเดินทางมายังจังหวัดเชียงรายเป็นเรื่องที่แสนง่าย สะดวก สบาย  ยิ่งขึ้น

แนะนำแพ็คเกจทัวร์เชียงรายราคาประหยัด